Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieści się na ulicy Sowińskiego 5 w Bydgoszczy. Budynek dzisiejszego schroniska powstał ponad sto lat temu – ma więc charakter zabytkowy. Prezentuje się okazale jako budowla neogotycka, dwupiętrowa z ostatnią kondygnacją częściowo ograniczoną spadzistym dachem. Celom schroniska obiekt służy już od 1962 roku. Stworzenie i utrzymanie wysokiego standardu stało się możliwe dzięki kapitalnemu remontowi przeprowadzonemu w drugiej połowie lat 80 oraz zabiegom konserwatorskim realizowanym na bieżąco.

Budynek znajduje się w Śródmieściu Bydgoszczy, został wzniesiony w latach 1896-1898 na siedzibę Podwójnej Szkoły Ludowej nr 6 zwanej „Karlschule”.

W 1896 r. E. Reichert oraz miejski radca budowlany Carl Meyer podjęli decyzję o budowie szkoły przy placu Zbawiciela (wówczas niem. Karlplatz). Dopiero po kilku latach nieruchomość administracyjnie została przyporządkowana dzisiejszej ulicy J. Sowińskiego.

Zgodnie z pierwotnym założeniem nowy budynek miał być przeznaczony dla Podwójnej Szkoły Ludowej (niem. Doppel Volksschule) - złożonej z dwóch oddzielnych szkół, jednej dla dziewcząt i drugiej dla chłopców. Były to: Szósta Chłopięca Szkoła Ludowa (niem. Sechste Knabenvolksschule) i Szósta Dziewczęca Szkoła Ludowa (niem. Sechste Mädchenvolksschule). W budynku istniała równa liczba pomieszczeń o identycznych funkcjach, przeznaczonych dla obu szkół – męskiej i żeńskiej. Zwyczajową nazwą szkoły stało się określenie „Szkoła Karola” (niem. Karlschule), umieszczone pośrodku elewacji frontowej. Od 1921 r. w budynku działały dwie niemieckie szkoły, zwane jednakowo Szkoła Powszechna Karola w Śródmieściu. Pierwsza była szkołą katolicką, która funkcjonowała przynajmniej do 1926 r. Druga była szkołą ewangelicką, istniejącą do 1924 roku.

Od 1925 r. mieściła się tu koedukacyjna 7-klasowa polska Szkoła Powszechna im. Henryka Sienkiewicza. W roku szkolnym 1936/1937 dokonano rozdziału na dwie analogiczne szkoły. Po 1945 roku w gmachu umieszczono dwie Szkoły Podstawowe nr 2 i nr 3. W latach 1962-1963 obiekt został zaadaptowany na Szkolne Schronisko Wycieczkowe. W późniejszym czasie zmodyfikowano jego nazwę na obowiązującą obecnie - Szkolne Schronisko Młodzieżowe.