1. Rezerwacje:
 
- rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie (tel. 52 322 75 70, 52 566 95 80) lub mailem (schronisko@ssm.bydgoszcz.pl). Należy skorzystać z „Formularza rezerwacyjnego” na stronie www.ssm.bydgoszcz.pl. Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń warunków rezerwacji,
 
- po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji drogą mailową lub telefonicznie,
 
- rezerwację dokonuje się na osobę, placówkę oświatową lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 
2. Płatności na poczet rezerwacji
 
- w przypadku rezerwacji indywidualnych opłaty za pobyt Goście dokonują gotówką lub kartą, bezpośrednio przy zakwaterowaniu w SSM w dniu przyjazdu,
 
- w przypadku rezerwacji grupowej powyżej 5 osób opłaty za pobyt, Goście dokonują przelewem całej kwoty wartości rezerwacji, minimum 7 dni przed planowanym przyjazdem. Kwota ta nie podlega zwrotowi  w przypadku zmniejszenia liczebności grupy lub anulowania rezerwacji,
 
- wpłata i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 
3. Zasady anulowania rezerwacji grupowych i zmniejszenia liczebności grupy
 
Anulowanie rezerwacji grupowych 
 
- brak wpłaty całości kwoty rezerwacji, minimum 7 dni przed planowanym przyjazdem skutkuje automatyczną anulacją całej rezerwacji.
 
Zmniejszenie liczebności grupy 
 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bydgoszczy akceptuje zmniejszenie liczebności grupy (inaczej anulacja częściowa) bez obciążenia dodatkową opłatą, w ilości nie większej niż 20% grupy, zgłoszone przed płatnością za rezerwację.
 
4. Termin płatności za rezerwację
 
Płatności za rezerwacje grupowe powinny być przelane na konto Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy, minimum 7 dni przed terminem przyjazdu.
 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Sowińskiego 5, 85-083 Bydgoszcz
 
Bank PEKAO S.A.
72 1240 6452 1111 0010 4801 1236 
 
 W tytule przelewu: Płatność za noclegi od ... do ... , rezerwowanego dla …
 
 5. Inne postanowienia
 
W czasie okresów targowych oraz wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych odbywających się w Bydgoszczy warunki płatności za rezerwacje indywidualne oraz grupowe są indywidualnie ustalane z pracownikiem  SSM.
 

Regulamin obowiązuje od 14 lutego 2017 roku