1. Przyjmowanie osób w schronisku trwa w godz. 16.00 - 21.00 (w uzasadnionych przypadkach całą dobę).

2. Doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego. Wszystkich korzystających ze schroniska obowiązują przepisy meldunkowe, wyłącznie na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji P T S M ze zdjęciem.

3. Od godz. 23.00 do 6.00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.

4. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pokojach, przydzielonych przez recepcjonistę.

5. Przygotowywanie posiłków odbywać się może wyłącznie w kuchni schroniska, a spożywanie w jadalni.

6. Używanie grzałek i otwartego ognia, a także przemieszczanie sprzętu w sypialniach jest zabronione.

7. Do schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt.

8. Picie alkoholu i palenie tytoniu jest zabronione.

9. Za uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska odpowiada opiekun grupy lub turysta indywidualny.

10. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty i pieniądze oddane do depozytu.

11. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się dyrektor schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, a ponadto w przypadku młodzieży szkolnej bądź akademickiej zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, uczelnię, organizację).

12. Osoby korzystające ze schroniska mogą wszelakie pozytywne i negatywne uwagi wpisać do książki życzeń i zażaleń, która znajduje się w recepcji schroniska, a w przypadkach spornych kierują je do Wydziału Edukacji i Sportu UM Bydgoszczy.

13. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego, kultury obcowania korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.